Ce trebuie să știi ca să fii legal?

 1. Reglementări privind sistemele de supraveghere

Datorită noilor reglementări apărute în 2018 în cadrul Regulamentului nr. 679/2016 care privește protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, imaginile surprinse de o camere de supraveghere video sunt considerate date cu caracter personal.

Pentru a fi reglementate cât mai bine aceste aspecte, statul Român a adoptat câte o lege diferită atât pentru supravegherea video la locul de muncă (legea 190/2018), cât și pentru instalarea camerelor de supraveghere video în spațiile publice sau private privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (legea nr. 333/2003).

Camerele de supraveghere, pentru a fi montate în spații publice, trebuie să urmărească anumite reguli, pentru a nu exista probleme, și anume:

 1. camerele trebuiesc semnalate, prin plăcuțe speciale;
 2. acestea trebuie să fie instalate de firme licențiate de Poliția Română;
 3. sunt interzise instalarea de camere în locuri care ar putea atenta la intimitatea persoanei (cabina de probă, vestiar, toaletă ș.a);

Dacă este să ne referim la camerele de supraveghere de la locul de muncă, aici situația poate deveni puțin mai complicată deoarece conform legii nr. 190/2018, deoarece motivul pentru instalarea acestora trebuie dovedit ca fiind o ultimă soluție pentru protejarea afacerii. Angajații trebuie să fie informați în mod explicit de existența camerelor de supraveghere. Filmările de pe camerele de supraveghere pot fi stocate de angajator pe ce perioada dorește acesta, însă nu mai mare de 30 de zile, sau legal pot exista și situații cu un timp mai îndelungat, însă acesta trebuie justificat.

Nerespecatarea acestor prevederi GDPR pot atrage după sine amenzi uriașe, de până la 4% din cifra de afaceri a firmei.

2. Reglementări privind instalațiile electrice

Când ne referim la instalațiile electrice din propria casă, aici trebuie să avem o atenție sporită pe cine alegem să ne facă această lucrare.

Pentru a cunoaște cât mai bine aspectele legale care țin de instalațiile electrice, pot fi consultate normativele specifice acestora. Aceste normative trebuie să fie respectate de orice elctrician autorizat pentru a avea siguranța unei lucrări corecte și care nu ne pune vița împericol. Legea prevede câte o normativă pentru orice tip de lucrare care poate fi efectuată.

Una dintre cele mai importante normative în această materie este normativa i7/2011, care face referire la execuția, proiectarea și exploatarea instalațiilor electrice a clădirilor, care include și proprietatea personală sau de birouri.

Mai jos vom adăuga o listă cu actele normative care trebuiesc știute de orice electrician și pe care le puteți consulta și dumneavoastră.

 1. Ghid de măsurare a instalațiilor de legare la pământ conform i7/2011
 2. Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție;
 3. Metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1kv;
 4. Încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;
 5. Normative privind proiectarea și executarea branșamentelor pentru clădiri civile;
 6. Testarea în siguranță a dispozitivelor electrice;
 7. Protecția construcțiilor împotriva trăsnetului;
 8. Proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor i7/2011;
 9. NORMATIV I7-2009-1;
 10. NORMATIV I7-2009-2;
 11. ORDIN PE 102-1986.

Siguranța instalației electrice reprezintă atât siguranța ta cât și siguranța celor din jur. Ai grijă pe cine alegi pentru a lucra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *